فیلترینگ
فیلترینگ یا محدودسازی پهنای باند در طرح نظام تنظیم‌ مقررات خدمات فضای مجازی مطرح نشده است ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

فیلترینگ یا محدودسازی پهنای باند در طرح نظام تنظیم‌ مقررات خدمات فضای مجازی مطرح نشده است

رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: مسدود سازی یا فیلترینگ اصلاً در طرح نظام تنظیم‌ مقررات خدمات فضای مجازی نیامده است.