قاچاق کالا و ارز،
برخلاف تبلیغات برخی رسانه ها، قاچاق کالا و ارز کشور توسط کولبران انجام نمیگیرد/٨۰ درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی یعنی از گمرکات انجام می‌شود ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
علی خداویسی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛

برخلاف تبلیغات برخی رسانه ها، قاچاق کالا و ارز کشور توسط کولبران انجام نمیگیرد/٨۰ درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی یعنی از گمرکات انجام می‌شود

دبیر کمیسیون مبارزە با قاچاق کالا و ارز کردستان گفت: ٨۰ درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی یعنی از گمرکات انجام می‌شود.