قاچاق گندم،
برداشت و خرید تضمینی گندم در کردستان آغاز شد ۰۱ تیر ۱۴۰۱
نماینده شرکت بازرگانی در کردستان اعلام کرد؛

برداشت و خرید تضمینی گندم در کردستان آغاز شد

نماینده شرکت بازرگانی دولتی کردستان از برداشت و خرید تضمینی گندم از امروز یک تیر در این استان خبرداد و گفت: ۸۳ مرکز آماده خرید گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان است.