قدرت الله حمزه شلمزاری
مجلس پیگیر دریافت گزارش دولت درباره انتصابات وزارت کار خواهد بود ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
نماینده حاضر در جلسه با رئیس جمهور:

مجلس پیگیر دریافت گزارش دولت درباره انتصابات وزارت کار خواهد بود

قدرت الله حمزه شلمزاری در پاسخ به این سوال که آیا رئیس جمهور در جلسه ذکر شده، دستور پیگیری و بررسی انتصابات در وزارت کار را صادر کرده است یا خیر گفت: بله؛ رئیس جمهور خود می تواند در این زمینه پیگیری و برخورد کند ولی اگر این کار را نکرد مجلس قطعا ورود و بررسی خواهد کرد.