قدرت الله سیف پناهی،
چهار مدیر جدید در شهرداری سنندج را منصوب کرد ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
شهردار سنندج،

چهار مدیر جدید در شهرداری سنندج را منصوب کرد

شهردار سنندج در احکام جداگانه‌ای سرپرست شهرداری منطقه ۲، سرپرست سازمان مدیریت پسماند، سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری و مشاور شهردار در امور ایثارگان را منصوب کرد.