قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)،
۱۰۰میلیارد تومان اعتبار برای توسعه “سروآباد” اختصاص یافت ۰۴ اسفند ۱۴۰۰
نماینده مردم مریوان وسرو آباد در مجلس:

۱۰۰میلیارد تومان اعتبار برای توسعه “سروآباد” اختصاص یافت

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و رفع محرومیت شهرستان سروآباد خبر داد.