قطار شهری اهواز
پروژه غیرفعال متروی اهواز در کش و قوس مسائل قضایی است ۲۱ مهر ۱۴۰۱

پروژه غیرفعال متروی اهواز در کش و قوس مسائل قضایی است

عضو شورای شهر اهواز در خصوص پیگیری وضعیت پروژه غیرفعال متروی اهواز توضیحی ارائه کرد.