قطعه ساز
بهبود کیفیت خودرو مطالبه مردم و دغدغه صریح ‎رهبری است ۰۲ تیر ۱۴۰۱

بهبود کیفیت خودرو مطالبه مردم و دغدغه صریح ‎رهبری است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی استقبال برخی قطعه سازان و خودروسازان از استیضاح وزیرصمت را به امید فرار از رعایت استانداردهای کیفی،دانست.