قوانین استخدامی
قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین استخدامی نیازمند پالایش است ۰۴ فروردین ۱۴۰۱

قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین استخدامی نیازمند پالایش است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین استخدامی نیازمند پالایش است تا هر کسی یک تبصره به آنها نزند و با این روش استخدامی، به ناکارآمدی سیستم اداری هم دامن نزند.