لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در دستور کار مجلس ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در دستور کار مجلس

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌ جمهور، گفت: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، پس از رفع نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است.