لرستان،
پرداخت تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی برای هر هکتار کشت گیاه موسیر ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی؛

پرداخت تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی برای هر هکتار کشت گیاه موسیر

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای هر هکتار کشت گیاه موسیر حدود 160 میلیون تومان تسهیلات با کارمزد 4 درصد و با بازپرداخت 5 ساله پرداخت می‌شود.