لیدر
دستگاه قضایی با لیدرهای اغتشاشات برخورد کند ۰۲ مهر ۱۴۰۱

دستگاه قضایی با لیدرهای اغتشاشات برخورد کند

قم- نماینده قم در خانه ملت از دستگاه قضایی خواست تا با لیدرهای اغتشاشات اخیر برخورد کند.