لیلاخ،
طی مراسمی از کتاب «دیوانی گولباخچه ی له یلاخ» رونمایی شد ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
با همکاری «موسسه فرهنگی ادبی رچی لیلاخ» ،

طی مراسمی از کتاب «دیوانی گولباخچه ی له یلاخ» رونمایی شد

همزمان با سالروز تأسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور و با حضور مسئولین شهرستان دهگلان از کتاب مجموعه اشعار عارف حسین پناهی رونمایی شد