مافیا
پشت پرده مافیای درمان چه خبر است؟ 04 آبان 1400

پشت پرده مافیای درمان چه خبر است؟

نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی به حمله به مسئول بسیج علوم پزشکی تهران در مسیر خوابگاه اشاره کرد.