ماه مبارک رمصان،
پیش بینی تعدیل قیمت گوشت قرمز طی روزهای آینده ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
از سوی اوسطی نماینده مجلس صورت گرفت،

پیش بینی تعدیل قیمت گوشت قرمز طی روزهای آینده

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: با توجه به ممنوعیت صادرات دام زنده و واردات گوشت گرم، پیش بینی می شود؛ طی روز‌های آینده قیمت گوشت قرمز متعادل می‌شود.