متخلفان
مطالبه به‌حق مردم آبادان برخورد جدی با متخلفان و مفسدان در حادثه دلخراش ساختمان متروپل است ۰۶ خرداد ۱۴۰۱

مطالبه به‌حق مردم آبادان برخورد جدی با متخلفان و مفسدان در حادثه دلخراش ساختمان متروپل است

مولوی مطالبه به‌حق مردم آبادان را برخورد جدی با متخلفان و مفسدان در حادثه دلخراش ساختمان متروپل آبادان دانست و گفت: هر فردی در هر مقامی که در این اتفاق دخیل بوده دستگاه قضا می‌بایست با شجاعت هرچه تمام‌تر با خاطیان برخورد کند.