مترو
اخذ اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای قطار شهری اهواز 22 شهریور 1399
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی:

اخذ اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای قطار شهری اهواز

نماینده مردم اهواز در مجلس از اخذ اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای قطار شهری اهواز بعد تلاش ها و پیگیری های مستمر خبر داد.