مجتی یوسفی
بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از مناطق زلزله زده اندیکا ۰۹ آبان ۱۴۰۰

بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از مناطق زلزله زده اندیکا

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس از مناطق زلزله زده اندیکا بازدید کردند.