مجلس دانش اموزی
آموزش و پرورش در ۲۰ سال گذشته بی ثبات ترین وزرا را داشته است 01 آذر 1400
رئیس مجلس شورای اسلامی:

آموزش و پرورش در ۲۰ سال گذشته بی ثبات ترین وزرا را داشته است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش طی ۲۰ سال گذشته بی‌ثبات‌ترین وزرا را داشته است، گفت: در چنین شرایطی چه انتظاری از این وزارت داریم وقتی حکمرانی و تعلیم و تربیت ایراد دارد و خواسته و ناخواسته با روند فعلی به آموزش و پرورش ضربه زده‌ایم که باید آن را جبران کنیم.