محاسبات
بررسی لایحه اصلاح تامین منابع مالی مواد اولیه قیر و کاهش حقوق گمرکی در کمیسیون برنامه و بودجه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

بررسی لایحه اصلاح تامین منابع مالی مواد اولیه قیر و کاهش حقوق گمرکی در کمیسیون برنامه و بودجه

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به رد دوفوریت لایحه اصلاح تامین منابع مالی مواد اولیه قیر و کاهش حقوق گمرکی در صحن علنی، هیئت رئیسه مجلس این لایحه را برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون برنامه ارسال کرده است.

نباید درآمد فرزندان خانوار به قطع یارانه سرپرست خانواده منجر شود ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

نباید درآمد فرزندان خانوار به قطع یارانه سرپرست خانواده منجر شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید براینکه ما در خصوص دهک های درآمدی مردم در حکومت اسلامی مکلف به داشتن اعتماد به مردم هستیم، گفت: نباید درآمد و دارایی فرزندان یک خانوار به قطع یارانه سرپرست خانواده منجر شود.