محاصره برف،
محاصره و مسدود شدن بسیاری از معبرهای برفی کم عرض سنندج ۳۰ دی ۱۴۰۰
طی بارشهای چند روز اخیر

محاصره و مسدود شدن بسیاری از معبرهای برفی کم عرض سنندج

با وجود اینکه مسئولان شهرداری بارها از ارائه خدمات مبنی بر محلول پاشی و نمک پاشی در خیابان‌ها و معابر و کوچه‌ها خبر دادند، اما بسیاری از معبرها متاسفانه بسیار کم عرض هستند و به وسیله برف کاملا مسدود شده است.