محدودیت های کرونایی
آیا محدودیت ساعتی در کنترل کرونا موثر است؟ ۰۱ آذر ۱۳۹۹
دولتی که نمی خواهد برای حفظ جان مردم هزینه کند!

آیا محدودیت ساعتی در کنترل کرونا موثر است؟

دولت به ویژه برای اقشار ضعیف باید هزینه کند، اما به نظر می رسد می‌خواهد با کم هزینه ترین روش به مقصد برسد.