محدودیت
صنایع به دانش بنیان شدن تولیدات خود اهمیت نمی‌دهند ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

صنایع به دانش بنیان شدن تولیدات خود اهمیت نمی‌دهند

عضو کمیسیون انرژی مجلس می گوید: مقام معظم رهبری در دهه هفتاد سه کلمه برای توسعه و پیشرفت کشور عنوان کرد، وجدان کاری، انضباط اجتماعی و انضباط اقتصادی. اکنون بعد از 25 سال از این مطلب باید ببینم برای تحقق این سه کلمه چه کرده ایم. یعنی زمان نشان می دهد که ما برای تحقق این فرمان ها چقدر تلاش کرده ایم. اکنون طی سال های اخیر که مساله تولید با پسوندهای مختلف توسط ایشان عنوان شده است یعنی هنوز این سه کلمه محقق نشده است.

فرصت ها و تهدیدها برای رفع تنگناهای توسعه در استان ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
سخنی با استاندار ویژه خوزستان؛

فرصت ها و تهدیدها برای رفع تنگناهای توسعه در استان

در دوره ی ۸ ساله ی دولت حسن روحانی، اگر چه فقر عمومی و تورم شدید تمام مردم را در سراسر کشور از ناحیه ی سیاست های غلط، متاثر و گرفتار کرد، ولی در خوزستان به دلیل شرایط خاص ناشی از ضعف مدیریتی سالهای پیش از دولت روحانی، اوضاع برای مردم و بخصوص قشر جویای کار و اشتغال و یا سرمایه گذار بدتر و وخیم تر شد.