محسن دهنوی
متخلفان صدور مجوز‌های کسب و کار زیر ذره‌بین کمیسیون اصل ۹۰ ۰۵ فروردین ۱۴۰۱
عضو هیئت رئیسه مجلس:

متخلفان صدور مجوز‌های کسب و کار زیر ذره‌بین کمیسیون اصل ۹۰

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مجلس، اراده جدی برای الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار دارد و در کمیسیون اصل ۹۰ برای دستگاه‌هایی که به این قانون عمل نکرده‌اند، پرونده تشکیل خواهد شد.