محمدجواد عسکری
گرانی مانع استفاده ۳۰ درصد مردم از محصولات شیلاتی ۰۱ آبان ۱۴۰۰

گرانی مانع استفاده ۳۰ درصد مردم از محصولات شیلاتی

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: هم اکنون ۳۰درصد از جمعیت کشور به علت گرانی و فقدان فرهنگ سازی در زمینه مصرف آبزیان از محصولات شیلاتی استفاده نمی‌کنند.