محور مواصلاتی شهرکرد
تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ادامه عملیات بهسازی جاده سه راه شهرکرد-شلمزار-ناغان-اردل و ایذه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ادامه عملیات بهسازی جاده سه راه شهرکرد-شلمزار-ناغان-اردل و ایذه

نماینده مردم کوهرنگ، فارسان، ناغان و کیار در مجلس گفت: با پیگیری هایی که صورت گرفته است اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ادامه عملیات بهسازی جاده سه راه شهرکرد-شلمزار-ناغان-اردل و ایذه اخذ و تخصیص داده شد.