مخلان امنیت
لزوم برخورد قاطع ناجا با مخلان امنیت مردم ۱۲ مهر ۱۳۹۹
نماینده مردم اهواز در مجلس:

لزوم برخورد قاطع ناجا با مخلان امنیت مردم

حسینی با اشاره انتشار تصاویر مربوط به افزایش سرقت ها در اهواز از فرمانده ناجا خواست نیروی انتظامی با مخلان امنیت مردم برخورد قاطع داشته باشد.