مدیران جوان
برای اداره کشور به ترکیب مدیران جوان و تجربه مدیران با سابقه نیازمندیم ۰۳ آبان ۱۴۰۰

برای اداره کشور به ترکیب مدیران جوان و تجربه مدیران با سابقه نیازمندیم

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما باید با استفاده از تجربه های تلخ و شیرین افراد با سابقه و ایده ها و شناخت های مدیران جوان، برنامه ریزی دقیقی برای حل مشکلات داشته باشیم.