مدیران کم کار
برخی افراد سیاسی برای فرار از پاسخگویی درباره عملکردشان به دنبال تخریب مجلس هستند ۲۱ شهریور ۱۳۹۹

برخی افراد سیاسی برای فرار از پاسخگویی درباره عملکردشان به دنبال تخریب مجلس هستند

نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: متاسفانه برخی از جریانات سیاسی برای اینکه پاسخگوی هم‌طیفی‌های خود در دولت باشند به دنبال تخریب مجلس هستند.