مدیرکل دفتر امور بانوان استان کردستان،
ایجاد شغل برای زنان سرپرست خانوار در کردستان یک ضرورت است ۱۶ دی ۱۴۰۰
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان

ایجاد شغل برای زنان سرپرست خانوار در کردستان یک ضرورت است

- مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان گفت: توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های بدسرپرست برای ایجاد درآمد پایدار یکی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.