مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی
‌حساب‌های بانکی افرادی که چک برگشتی دارند مسدود می‌شود ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

‌حساب‌های بانکی افرادی که چک برگشتی دارند مسدود می‌شود

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: همه حساب‌های بانکی افرادی که چک برگشتی دارند مسدود می‌شود.