مدیرکل ستاد بازآفرینی کشور،
۵۰درصد جمعیت شهری کردستان در محله های کم برخوردار زندگی میکنند ۲۵ دی ۱۴۰۰
مدیرکل دفتر ستاد بازآفرینی کشور

۵۰درصد جمعیت شهری کردستان در محله های کم برخوردار زندگی میکنند

استادی: بنابه گزارشات دریافتی شهرداری‌ها ۲۹ درصد و دستگاه‌ها زیر ۲ درصد وظایف خود را محقق کرده بودند که همین امر نشان می‌دهد که تحقق عدالت صورت نگرفته است.