مدیرکل کار خوزستان
مهلت دوهفته ای برای ثبت نام در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

مهلت دوهفته ای برای ثبت نام در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان :متقاضیان راه اندازی کسب وکار‌های خانگی در استان دو هفته مهلت دارند.