مدیر روابط عمومی،
انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان ها فردا با رقابت میان پرویز سروری و شهرام دبیری برگزار خواهد شد. ۱۳ دی ۱۴۰۰
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استانها

انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان ها فردا با رقابت میان پرویز سروری و شهرام دبیری برگزار خواهد شد.

حسن رضایی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان ها: هنوز سه استان فارس، کردستان و خوزستان نمایندگان خود را برای عضویت در این شورا معرفی نکرده اند اما طبق قانون با معرفی بیش از ۵۰ نماینده، وزیر کشور اختیار برگزاری انتخابات هیت رئیسه را دارد.