مدیر غیر بومی
شرکت گروه ملی فولاد ایران سود می دهد یا زیان؟ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

شرکت گروه ملی فولاد ایران سود می دهد یا زیان؟

باتوجه به سرازیر کردن مدیران خارج از مجموعه گروه ملی فولاد ایران به این شرکت آیا می توان عنوان داشت که سال گذشته را سود آوری کرده اند؟

واردات مدیر از بوشهر در پتروشیمی ورشکسته فارابی ۲۰ آبان ۱۳۹۹

واردات مدیر از بوشهر در پتروشیمی ورشکسته فارابی

پرسنل این شرکت با اعلام نارضایتی از نادیده گرفتنه شدن و برکناری مدیران بومی خوشنام، نسبت به این اقدام محمود فخرایی‌ مدیرعامل پتروشیمی فارابی به شدت گلایه کردند.