مدیر غیر بومی
شرکت گروه ملی فولاد ایران سود می دهد یا زیان؟ 17 شهریور 1400

شرکت گروه ملی فولاد ایران سود می دهد یا زیان؟

باتوجه به سرازیر کردن مدیران خارج از مجموعه گروه ملی فولاد ایران به این شرکت آیا می توان عنوان داشت که سال گذشته را سود آوری کرده اند؟

واردات مدیر از بوشهر در پتروشیمی ورشکسته فارابی 20 آبان 1399

واردات مدیر از بوشهر در پتروشیمی ورشکسته فارابی

پرسنل این شرکت با اعلام نارضایتی از نادیده گرفتنه شدن و برکناری مدیران بومی خوشنام، نسبت به این اقدام محمود فخرایی‌ مدیرعامل پتروشیمی فارابی به شدت گلایه کردند.