مراسم
برگزاری مراسم معارفه دادستان شهرستان کارون 24 آبان 1400

برگزاری مراسم معارفه دادستان شهرستان کارون

صبح امروز دوشنبه ۲4 آبان در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان کارون مراسم معارفه محمد امیری به عنوان دادستان شهرستان کارون برگزار شد.