مرحوم عبدلباسط شیخ احمدی،
سید عبدلباسط شیخ احمدی، روزنامه نگار  باتجربه کردستانی در گذشت ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

سید عبدلباسط شیخ احمدی، روزنامه نگار باتجربه کردستانی در گذشت

سید عبدالباسط شیخ احمدی سردبیر دو هفته نامه «ئالا» و از روزنامه نگاران باسابقه سنندجی پنج شنبه شب دار فانی را وداع گفت.