مرخصی
مدت مرخصی زایمان برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی ابلاغ شد ۰۱ اسفند ۱۴۰۰
در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:

مدت مرخصی زایمان برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی ابلاغ شد

بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مدت مرخصی زایمان یک قلو و دوقلو و بیشتر برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی به ترتیب ۹ و ۱۲ ماه تمام، با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده‌های مرتبط تعیین شد و در صورت درخواست مادر تا ۲ ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده است.