مرزنشینان،
آیین نامه ساماندهی مبادلات مرزی مصوب هیات وزیران بررسی و اصلاح می‌شود ۰۶ دی ۱۴۰۰
آیین نامه ساماندهی مبادلات مرزی مصوب هیات وزیران بررسی و اصلاح می‌شود

آیین نامه ساماندهی مبادلات مرزی مصوب هیات وزیران بررسی و اصلاح می‌شود

کارشناس مسوول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور گفت: آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۶ نواقصی داشت و مانع اجرای درست آن می‌شد که هم اینک با کارشناسی میدانی اصلاح آن در دستور کار است.