مرزنشینان
نگاه امنیتی به مرزها مشکل آفرین شده است 04 آذر 1400

نگاه امنیتی به مرزها مشکل آفرین شده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر تخصیص اعتبارات ویژه برای استان‌های مرزی، گفت: نگاه امنیتی به مرزها و حداقل سرمایه‌گذاری مناسب در استان‌های مرزی به جای تبدیل مرزها به یک فرصت، مشکلاتی برای مرزنشینان رقم زده است.