مرکذ استان کردستان،
کارشکنی برخی ادارات، عامل اصلی فرار سرمایه‌گذاران از کردستان ۲۷ دی ۱۴۰۰
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در مجلس

کارشکنی برخی ادارات، عامل اصلی فرار سرمایه‌گذاران از کردستان

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت: برای ارتقای مدیران شهرستان‌های تابعه تلاش می‌کنم ولی در حوزه انتصاب مدیران اجرایی دخالت نمی‌کنم.