مرکز بهداشت شرق اهواز
بازدیدهای نظارتی کارشناسان بهداشت از هیات‌های عزاداری شرق اهواز در ایام محرم ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

بازدیدهای نظارتی کارشناسان بهداشت از هیات‌های عزاداری شرق اهواز در ایام محرم

دکتر مشکورنیا از بازدید و آموزش پروتکل‌های بهداشتی به تمامی هیات‌های عزاداری مناطق شرق اهواز از سوی مرکز بهداشت شرق اهواز، در دهه اول محرم خبر داد.