مریوان و سروآباد،
۱۰۰میلیارد تومان اعتبار برای توسعه “سروآباد” اختصاص یافت ۰۴ اسفند ۱۴۰۰
نماینده مردم مریوان وسرو آباد در مجلس:

۱۰۰میلیارد تومان اعتبار برای توسعه “سروآباد” اختصاص یافت

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و رفع محرومیت شهرستان سروآباد خبر داد.

ضرورت تزریق اعتبارات ملی برای افزایش سرانه آسفالت روستایی ۱۲ دی ۱۴۰۰
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس،گفت: ضرورت تزریق اعتبارات ملی برای افزایش سرانه آسفالت روستایی در دستور کار قرار بگیرد.

ضرورت تزریق اعتبارات ملی برای افزایش سرانه آسفالت روستایی

شیوا قاسمی‌پور درباره کمبود سرانه آسفالت روستایی در شهرستان سروآباد،گفت: تزریق اعتبارات ملی برای افزایش این سرانه بسیار ضروری  است.

شیوا قاسمی پور: وجود ۱۵شهرک غیر مجاز در مریوان نتیجه ساخت و ساز بدونه مجوز در این شهر است ۰۸ دی ۱۴۰۰
ضرورت مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در ساختار مدیریت شهری

شیوا قاسمی پور: وجود ۱۵شهرک غیر مجاز در مریوان نتیجه ساخت و ساز بدونه مجوز در این شهر است

نماینده مردم مریوان وسروآباد در مجلس،گفت: شهرداری در تعامل سازنده با سازمان نظام مهندسی، مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز را در ساختار مدیریت شهری قرار دهد.