مسئول انجمن ورزشهای هوای مریوان،
خلبان پاراگلایدر مجوز پرواز نداشت ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
مسئول انجمن ورزش های هوایی شهرستان مریوان:

خلبان پاراگلایدر مجوز پرواز نداشت

مسئول انجمن ورزش های هوایی شهرستان مریوان گفت: متاسفانه سایت های پروازی در تمام ایران نظارت خاصی ندارند و مانند سالن های ورزشی که دروازه ورودی خاصی دارند و قابل کنترل است، این رشته ورزشی این امکان را ندارد.