مستمری
مستمری سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی اصلاح می‌شود ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

مستمری سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی اصلاح می‌شود

سرپرست وزارت کار با اشاره به تأکید ویژه رئیس ‌جمهور اعلام کرد که مستمری سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی اصلاح می‌شود.