مسجد سیده
حضور سرزده شهردار اهواز در مسجد سیده و دیدار با شهروندان ۲۵ دی ۱۴۰۰

حضور سرزده شهردار اهواز در مسجد سیده و دیدار با شهروندان

رضا امینی شهردار اهواز، در نخستین روز کاری هفته بعدازظهر امروز ۲۵ دی ماه، باحضور سرزده درجمع نمازگزاران مسجد سیده محله کمپلو، ضمن دیدار و گفتگو باشهروندان به درخواست های آنان رسیدگی کرد.