مسعود رضایی
قدرت هیأت رئیسه مجلس کاهش یابد ۰۹ فروردین ۱۴۰۱

قدرت هیأت رئیسه مجلس کاهش یابد

نماینده ادوار مجلس گفت: هیئت رئیسه قدرت زیادی دارد که باید در اصلاحات آیین نامه داخلی این اختیارات کاهش یابد معتقد هستم این قدرت باید در دست اکثریت مجلس باشد نه تعداد محدودی که عضو هیئت رئیسه مجلس هستند.