مصالح
وعده های بی سرانجام وزیر صمت در کنترل بازار مصالح ساختمانی ۰۱ آبان ۱۴۰۱

وعده های بی سرانجام وزیر صمت در کنترل بازار مصالح ساختمانی

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفـت: بی توجهی به بازار مصالح ساختمانی و عدم مدیریت درست محصولات پر کاربرد در ساختمان یکی از مسائل مهم و تاثیر گذار در رشد قیمت مسکن در سالهای اخیر بوده و علی رغم تمامی وعده های وزیر صمت در این حوزه شاهد نتیجه مثبتی نبودیم.