مطالبات شهرداری
دیدار شهردار اهواز با معاون اجرایی رئیس جمهور ۲۵ دی ۱۴۰۰

دیدار شهردار اهواز با معاون اجرایی رئیس جمهور

رضا امینی شهردار اهواز به همراه سیاوش محمودی رئیس شورای اسلامی شهر با سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور دیدار کردند.