مطالبات فرهنگیان
بیگانگان در حال خوراک دادن به فرهنگیان ما هستند/فرهنگیان خط خود را از بیگانگان جدا کنند ۰۶ اسفند ۱۴۰۰
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

بیگانگان در حال خوراک دادن به فرهنگیان ما هستند/فرهنگیان خط خود را از بیگانگان جدا کنند

شیوا قاسمی‌پور گفت: به نظر من چیزی که بر سر زبان‌ها افتاده که آموزش و پرورش پول ندارد و تعداد فرهنگیان زیاد است و بودجه کم است، اصلاً واقعی نیست. این وزارتخانه عریض و طویل است و تعداد زیرمجموعه‌های آن زیاد است، ولی بعضی افراد در حال سوءاستفاده از این واژه‌ها هستند.